Dữ liệu biên mục

Toán 9, tập 1
Loại tài liệu: Sách tham khảo
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Phan Đức Chính,Tôn Thân,Vữ Hữu Bình,Trần Phương Dung,Ngô Hữu Dũng,Lê Văn Hồng,Nguyễn Hữu Thảo
Thông tin xuất bản: NXB Giáo Dục
Số trang: 129
Tình trạng vật lý: 17 x 24
Từ khóa:
Danh mục: Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ, SGK - SBT Lớp 9
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: 5 Cuốn.
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)