Dữ liệu biên mục

Âm nhạc và Mĩ thuật 9
Loại tài liệu: Sách tham khảo
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Hoàng Long,Lê Minh Châu,Hoàng Lân,Ngô Thị Nam,Đàm Luyện,Nguyễn Quốc Toản,Triệu Khắc Lễ,Bùi Đỗ Thuật,Nguyễn Hữu Hạnh
Thông tin xuất bản: NXB Giáo Dục
Số trang: 128
Tình trạng vật lý: 17 x 24
Từ khóa:
Danh mục: Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ, SGK - SBT Lớp 9
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: 5 Cuốn.
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)