Dữ liệu biên mục

Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới công việc giám sát của trung tâm y tế huyện Lương Tài, Bắc Ninh đối với các hoạt động của trạm y tế xã năm 1999
Loại tài liệu: Luận án, luận văn
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn Văn Hải
Thông tin xuất bản:
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: 75 tr. :
Danh mục: Tản văn, Mộc Diệp Tử
Năm xuất bản:
Số sách còn lại: 2 Cuốn.
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)