Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu triển khai kỹ thuật HACCP trong một số bếp ăn trường mẫu giáo quận Cầu Giấy từ tháng 5-82000
Loại tài liệu: Luận án, luận văn
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Ngô Thị Thu Hương
Thông tin xuất bản:
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: 99 tr. :
Danh mục: Tản văn, Mộc Diệp Tử
Năm xuất bản:
Số sách còn lại: 2 Cuốn.
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)