Dữ liệu biên mục

Nhận thức, thái độ, thực hành của người nội trợ về vệ sinh an toàn thực phẩm và những yếu tố ảnh hưởng tại một phường nội thành Hà Nội - 52000
Loại tài liệu: Luận án, luận văn
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Vũ Yến Khanh
Thông tin xuất bản:
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: 107 tr. :
Danh mục: Tản văn, Mộc Diệp Tử
Năm xuất bản:
Số sách còn lại: 2 Cuốn.
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)