Dữ liệu biên mục

Thực trạng chăm sóc sức khỏe người lao động ở một số doanh nghiệp sản xuất tại quận Cầu Giấy tháng 5 năm 2000
Loại tài liệu: Luận án, luận văn
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Trương Thị Miên
Thông tin xuất bản:
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: 108 tr. :
Danh mục: Tản văn, Mộc Diệp Tử
Năm xuất bản:
Số sách còn lại: 1 Cuốn.
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)