Dữ liệu biên mục

Mô hình và nhu cầu phục hồi chức năng của trẻ em tàn tật tại cộng đồng dân cư huyện miền núi Lương Sơn Hòa Bình 52000
Loại tài liệu: Luận án, luận văn
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Phạm Đình Hùng
Thông tin xuất bản:
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: 80 tr. :
Danh mục: Tản văn, Mộc Diệp Tử
Năm xuất bản:
Số sách còn lại: 2 Cuốn.
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)