Dữ liệu biên mục

Hoạt động và ảnh hưởng của nha học đường tới tình trạng bệnh răng miệng của học sinh tại các trường tiểu học quận Đống Đa - Hà Nội năm học 1999-2000
Loại tài liệu: Luận án, luận văn
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đào Thị Dung
Thông tin xuất bản:
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: 97 tr. :
Danh mục: Tản văn, Mộc Diệp Tử
Năm xuất bản:
Số sách còn lại: 2 Cuốn.
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)