Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến tật cận thị trong học sinh ở huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh năm 2000
Loại tài liệu: Luận án, luận văn
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn Hữu Trí
Thông tin xuất bản:
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: 70 tr. :
Danh mục: Tản văn, Mộc Diệp Tử
Năm xuất bản:
Số sách còn lại: 2 Cuốn.
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)