Dữ liệu biên mục

Vở tập vẽ 2
Loại tài liệu: Sách tham khảo
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn Quốc Toản,Nguyễn Hữu Mạnh,Đàm Luyện,Trịnh Đức Minh,Bùi Đỗ Thuật,Phạm Ngọc Tới
Thông tin xuất bản: NXB Giáo Dục
Số trang: 56
Tình trạng vật lý: 24 x 17
Từ khóa:
Danh mục: Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ, SGK - SBT Lớp 2
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: 5 Cuốn.
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)