Dữ liệu biên mục

Âm nhạc và Mĩ thuật 7
Loại tài liệu: Sách tham khảo
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Hoàng Long,Đàm Luyện,Hoàng Lân,Lê Minh Châu,Ngô Thị Nam,Triệu Khắc Lễ,Nguyễn khắc Toản,Phạm Ngọc Tới
Thông tin xuất bản: NXB Giáo Dục
Số trang: 172
Tình trạng vật lý: 17 x 24
Từ khóa:
Danh mục: Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ, SGK - SBT Lớp 7
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: 5 Cuốn.
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)