Dữ liệu biên mục

Lịch sử và Địa lí 4
Loại tài liệu: Sách tham khảo
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn Anh Dũng,Nguyễn Tuyết Nga,Nguyễn Minh Phương,Phạm Thị Sen
Thông tin xuất bản: NXB Giáo Dục
Số trang: 160
Tình trạng vật lý: 17 x 24
Từ khóa:
Danh mục: Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ, SGK - SBT Lớp 4
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: 5 Cuốn.
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)