Dữ liệu biên mục

Vở bài tập Toán 4, tập 1
Loại tài liệu: Sách tham khảo
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đỗ Đình Hoan,Nguyễn Áng,Đỗ Tiến Đạt,Đỗ Trung Hiệu,Trần Diên Hiển,Đào Thái Lai,Phạm Thanh Tâm,Kiều Đức Thành,Lê Tiến Thành,Vuc Dương Thụy
Thông tin xuất bản: NXB Giáo Dục
Số trang: 96
Tình trạng vật lý: 17 x 24
Từ khóa:
Danh mục: Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ, SGK - SBT Lớp 4
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: 5 Cuốn.
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)