Dữ liệu biên mục

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng: tài liệu hướng dẫn thực hành (dành cho cán bộ công tác xã hội cấp cơ sở)
Loại tài liệu: Sách tham khảo
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Bộ Lao động thương binh và xã hội
Thông tin xuất bản: y tế
Số trang:
Tình trạng vật lý: 59 tr.
Từ khóa: Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng Công tác xã hội
Danh mục: Sách Tham Khảo, Sách Tham Khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: 5 Cuốn.
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)