Dữ liệu biên mục

Tiếng Anh lớp 7, tập 1 (Chương trình 2020)
Loại tài liệu: Sách tham khảo
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Hoàng Văn Vân,Nguyễn Thị Chi,Lê Kim Dung,Phan Chí Nghĩa,Vũ Mai Trang,Lương Quỳnh Trang,Nguyễn Quốc Tuấn,David Kaye
Thông tin xuất bản: NXB Giáo Dục
Số trang: 72
Tình trạng vật lý: 20,5 x 29
Từ khóa:
Danh mục: Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ, SGK - SBT Lớp 7
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: 5 Cuốn.
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)