Dữ liệu biên mục

Vở bài tập Toán 7, tập 2
Loại tài liệu: Sách tham khảo
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Tôn Thân,Trần Phương Dung,Trần Kiều,Phạm Đức Tài
Thông tin xuất bản: NXB Giáo Dục
Số trang: 120
Tình trạng vật lý: 17 x 24
Từ khóa:
Danh mục: Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ, SGK - SBT Lớp 7
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: 5 Cuốn.
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)