Dữ liệu biên mục

Bài tập Ngữ văn 6, tập 2
Loại tài liệu: Sách tham khảo
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn Khắc Phi,Nguyễn Đình Chú,Nguyễn Minh Thuyết,Trần Đình Sử,Đỗ Việt Hùng,Nguyễn Văn Long,Đỗ Ngọc Thống
Thông tin xuất bản: NXB Giáo Dục
Số trang: 116
Tình trạng vật lý: 17 x 24
Từ khóa:
Danh mục: Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ, SGK - SBT Lớp 6
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: 5 Cuốn.
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)