Dữ liệu biên mục

Sapiens: A Brief History of Humankind
Loại tài liệu: Sách tham khảo
Mã ngôn ngữ: Eng
Tác giả: Yuval Noah Harari
Thông tin xuất bản: internet
Số trang: 368
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: homo
Danh mục: Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ, SGK - SBT Lớp 2
Năm xuất bản: 2000
Số sách còn lại: 10 Cuốn.
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)