Dữ liệu biên mục

Truyền thuyết Long Thần Tướng, tập 1
Loại tài liệu: Sách tham khảo
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Khánh Dương, Thành Phong, Mỹ Anh
Thông tin xuất bản: NXB Đại học Sư phạm
Số trang: 159
Tình trạng vật lý: 17 x 24
Từ khóa:
Danh mục: Comicola, Truyện Tranh
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: 9 Cuốn.
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Những ấn phẩm cùng chuyên đề

Bình luận (0)