Dữ liệu biên mục

Tin học (Dành cho trung học cơ sở), quyển 2
Loại tài liệu: Sách tham khảo
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Phạm Thế Long,Bùi Việt Hà,Quách Tất Kiên,Bùi Văn Thanh
Thông tin xuất bản: NXB Giáo Dục
Số trang: 121
Tình trạng vật lý: 17 x 24
Từ khóa:
Danh mục: Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ, SGK - SBT Lớp 7
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: 5 Cuốn.
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)