Dữ liệu biên mục

Ngữ văn 8, tập 1
Loại tài liệu: Sách tham khảo
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn Khắc Phi,Nguyễn Hoành Khung,Nguyễn Minh Thuyết,Trần Đình Sử,Lê A,Diệp Quang Ban,Hồng Dân,Bùi Mạnh Hùng,Lê Quang Hưng,Lê Xuân Thại,Đỗ Ngọc Thống,Trịnh Thị Thu 
Thông tin xuất bản: NXB Giáo Dục
Số trang: 176
Tình trạng vật lý: 17 x 24
Từ khóa:
Danh mục: Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ, SGK - SBT Lớp 8
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: 5 Cuốn.
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)