Dữ liệu biên mục

Ngữ văn 8, tập 2
Loại tài liệu: Sách tham khảo
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn Khắc Phi,Nguyễn Hoành Khung,Nguyễn Minh Thuyết,Trần Đình Sử,Lê A,Diệp Quang Ban,Hồng Dân,Đỗ Kim Hồi,Bùi Mạnh Hùng,Lê Quang Hưng,Lê Xuân Thại,Lã Nhâm Thìn,Đỗ Ngọc Thống,Phùng Văn Tửu
Thông tin xuất bản: NXB Giáo Dục
Số trang: 160
Tình trạng vật lý: 17 x 24
Từ khóa:
Danh mục: Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ, SGK - SBT Lớp 8
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: 5 Cuốn.
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)