Dữ liệu biên mục

Toán 8, tập 2
Loại tài liệu: Sách tham khảo
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Phan Đức Chính,Tôn Thân,Nguyễn Huy Đoan,Lê Văn Hồng,Trương Công Thành,Nguyễn Hữu Thảo
Thông tin xuất bản: NXB Giáo Dục
Số trang: 133
Tình trạng vật lý: 17 x 24
Từ khóa:
Danh mục: Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ, SGK - SBT Lớp 8
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: 5 Cuốn.
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)