Dữ liệu biên mục

Bài tập Mĩ thuật 8
Loại tài liệu: Sách tham khảo
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Phạm Ngọc Tới,Triệu Khắc Lễ,Nguyễn Đức Toàn,Nguyễn Nam
Thông tin xuất bản: NXB Giáo Dục
Số trang: 64
Tình trạng vật lý: 24 x 17
Từ khóa:
Danh mục: Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ, SGK - SBT Lớp 8
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: 5 Cuốn.
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)