Thư viện là cánh tay nối dài” của các đơn vị đào tạo

  • Monday
  • 14/10/2019

   Đó là lời khẳng định của PGS. TS Nguyễn Trúc Lê – Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐH Kinh tế, ĐHQGHN) tại buổi làm việc với Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN (Trung tâm) sáng ngày 16/5/2018.

        Không chỉ nhấn mạnh vai trò quan trọng của thư viện trong việc hỗ trợ người học tiếp cận, khai thác thông tin, tài liệu mà PGS. TS Nguyễn Trúc Lê còn cho rằng thư viện cần đóng vai trò như “cánh tay nối dài” của các trường, phối hợp cùng nhà trường đề ra những định hướng chiến lược nhằm nâng cao ý thức tự học, khơi gợi và thúc đẩy niềm đam mê học tập, nghiên cứu của người học.

.