THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Vai trò của Ngoại giao đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong quá trình hội nhập

Phan Lộc Kim Phúc

Vai trò của Ngoại giao đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong quá trình hội nhập

Tác giả: Phan Lộc Kim Phúc
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:vie
  Chỉ Số Phân Loại:LV(CH)(V) V000T
  Tác giả:Phan Lộc Kim Phúc
  Thông tin nhan đề:Vai trò của Ngoại giao đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong quá trình hội nhập / Phan Lộc Kim Phúc
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2009
  Mô tả vật lý:90 tr ; 30 cm
  Từ Khóa:Hội nhập , Kinh tế Việt Nam , Luận văn , Ngoại giao kinh tế

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LV-CH.0190
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa