Tuyển tập văn học Việt Nam 1945 / Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Hoàng Hà

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn Thị Ninh

Nhà Xuất Bản: Văn hóa thông tin

Năm Xuất Bản: 2021

Tóm tắt nội dung

Tuyển tập văn học Việt Nam hiện đại - Danh tác văn học Việt Nam là sự tuyển chọn kĩ lưỡng những tác phẩm thuộc hàng xuất sắc nhất của văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX với...

Mã ngôn ngữ:vie
Tác giả:Nguyễn Thị Ninh Nguyễn Hoàng Hà Nguyễn Thành Nam
Thông tin nhan đề:Tuyển tập văn học Việt Nam 1945 / Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Hoàng Hà
Xuất bản, phát hành:In lần 2.-H. : Văn hóa thông tin , 2021
Mô tả vật lý:300tr. / 24cm / 1 DVD
Từ Khóa:1945. Văn học. Việt Nam

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: NN2021000001

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa