New English File Elementary Student Book

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: NamNT

Nhà Xuất Bản: Hà Nội

Năm Xuất Bản: 1997

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Bộ giáo trình học tiếng Anh nổi tiếng New English File 3 Edition của NXB Oxford với đầy đủ cấp độ; từ Beginner đến Advanced, giáo trình New English File hiện đang được đa số các trường Đại học sử dụng làm tài liệu giảng dạy cho khóa học tiếng Anh giao tiếp , tiếng Anh A1, A2, B1 và B2.rnCó thể nói New English File là tài liệu tiếng anh giao tiếp cho mọi đối tượng. Nếu bạn chưa biết gì về tiếng anh, Beginner là lựa chọn hàng đầu. Tiếp theo là Cấp độ tiếp theo Elementary, Pre – Intermediate, Intermediate, Upper – Intermediate and Advanced. Mỗi phần có Student book, Student book CD, Teacher book, Workbook, Workbook CD, Các bài Tests, Video training.

Tác Giả:NamNT
Thông tin nhan đề:New English File Elementary Student Book
Nhà Xuất Bản:Hà Nội
Loại hình:EBook
Năm Xuất Bản:1997

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)