THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Cái chết của những ông vua thời chiến tranh lạnh vụ ám sát Ngô Đình Diệm và J. F. Kennedy

Bradley S. O'Leary

Cái chết của những ông vua thời chiến tranh lạnh vụ ám sát Ngô Đình Diệm và J. F. Kennedy

Tác giả: Bradley S. O'Leary
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Tổng thống của Nam Việt Nam Ngô Đình Diệm chết và 21 ngày sau chính Kennedy tổng thống Mỹ cũng bị ám sát... cuốn sách nêu chi tiết các thông tin từng bị gạt bỏ suốt 37 năm qua và trình bày bắng chứng mới mẻ đáng ngạc nhên cho thấy sự dính líu của tập đoà

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:R4(VN)(V) C000C
  Tác giả:Bradley S. O'Leary
  Thông tin nhan đề:Cái chết của những ông vua thời chiến tranh lạnh vụ ám sát Ngô Đình Diệm và J. F. Kennedy / Bradley S. O'Leary
  Xuất bản, phát hành:H. : Công an nhân dân , 2003
  Mô tả vật lý:407tr ; 19cm
  Từ Khóa:Ám sát , Mỹ , Tổng thống , Việt nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.12940; VN-V/7694-5; VN-V/7695_6977
 • Tổng số bản: 4
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa