THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Hình thành đồng bộ hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Lê Đăng Doanh

Hình thành đồng bộ hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Tác giả: Lê Đăng Doanh
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Trên cơ sở luận giải các học thuyết kinh tế vĩ mô, phân tích những bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế, đặc biệt là thực tiễn công cuộc đổi mới, tập thể tác giả đã đề xuất kiến nghị định hương các giải pháp chính sách kinh tế vĩ mô và điều kiện cần

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:Q9(VN)(V)
  Tác giả:Lê Đăng Doanh
  Thông tin nhan đề:Hình thành đồng bộ hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá / Lê Đăng Doanh
  Xuất bản, phát hành:H. : CHính trị quốc gia , 2002
  Mô tả vật lý:303tr ; 19cm
  Từ Khóa:Công nghiệp hoá , Kinh tế , Vĩ mô , Việt nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V/7505; VN-V/7505_6944; VN-V/7506; VN-V/7506_6944
 • Tổng số bản: 4
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa