THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Khủng bố và chống khủng bố(tập 1: thảm kịch nước Mỹ; Tập 2:Cuộc chiến tranh mới)

Khủng bố và chống khủng bố(tập 1: thảm kịch nước Mỹ; Tập 2:Cuộc chiến tranh mới)

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Nội dung: tập1:Ngày kinh hoàng nước Mỹ; Bin Laden; Tư liệu và ảnh về ƯTC và Lầu Năm Góc; Thế giới chấn động; Chủ nghĩa khủng bố quốc tế; Các loại hình khủng bố; Các tổ chức khủng bố (3K, Tam Hoàng, Mafia, Al Queda, Aum ); Các tổ chức chống khủng bố; sự đ

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:R4(QHQT)(V) KH000B
  Thông tin nhan đề:Khủng bố và chống khủng bố(tập 1: thảm kịch nước Mỹ; Tập 2:Cuộc chiến tranh mới)
  Xuất bản, phát hành:H. : Lao động , 2001
  Mô tả vật lý:637tr ; 19cm
  Từ Khóa:Khủng bố

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: MY-V/366; MY-V/366_6945; MY-V/367; MY-V/367_6945; MY-V/652; MY-V/652_6945
 • Tổng số bản: 6
 • Tổng số bản rỗi: 6
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa