THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Hiến pháp Việt Nam ( từ năm 1946 đến năm 1992) và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước

Trần Gia Thắng

Hiến pháp Việt Nam ( từ năm 1946 đến năm 1992) và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước

Tác giả: Trần Gia Thắng
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Nội dung cuốn sách đăng tải toàn văn các bản Hiến pháp từ năm 1946,1959,1980,1992, và các luật pháp lệnh hiện hành quy định về tổ chức bộ máy nhà nước ta từ Quốc Hội, Chính phủ, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:S(VN)(V) H000P
  Tác giả:Trần Gia Thắng
  Thông tin nhan đề:Hiến pháp Việt Nam ( từ năm 1946 đến năm 1992) và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước / Trần Gia Thắng
  Xuất bản, phát hành:H. : Lao động - xã hội , 2002
  Mô tả vật lý:588tr ; 20cm
  Từ Khóa:Hiến pháp , Luật Việt nam , Việt Nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.12750; VN-V.7359-60; VN-V/7359_6946
 • Tổng số bản: 4
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa