THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Hà nội trong quá trình hội nhập Kinh tế quốc tế

Nghiêm Xuân Đạt%Nguyễn Minh Phong

Hà nội trong quá trình hội nhập Kinh tế quốc tế

Tác giả: Nghiêm Xuân Đạt%Nguyễn Minh Phong
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Nội dung cuốn sách tậ trung vào các vấn đề: bối cảnh và kinh nghiệm hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và Hà nội; các yêu cầu, lộ trình, thách thức và cơ hội đặt ra trong quá trình hội nhập của Cuệt Nam và Hà nội trong khuôn khổ AFTA, APEC, Hiệp định t

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:Q9(VN)(V)
  Tác giả:Nghiêm Xuân Đạt%Nguyễn Minh Phong
  Thông tin nhan đề:Hà nội trong quá trình hội nhập Kinh tế quốc tế / Nghiêm Xuân Đạt%Nguyễn Minh Phong
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị quốc gia , 2002
  Mô tả vật lý:521tr ; 20cm
  Từ Khóa:Cơ hội , Hội nhập , Kinh tế , Lộ trình , Thách thức , Việt nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V/7363; VN-V/7363_6947; VN-V/7364; VN-V/7364_6947
 • Tổng số bản: 4
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa