THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Luật hôn nhân và gia đình giải đáp 175 câu hỏi

Nguyễn Thế Giai

Luật hôn nhân và gia đình giải đáp 175 câu hỏi

Tác giả: Nguyễn Thế Giai
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách được biên soạn căn cứ vào Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 và những văn bản pháp luật trong đó có những điều luật quy đinh những vấn đề có liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình. Các câu hỏi và giải đáp được trình bày có hệ thống theo thứ

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:S(VN)(V)
  Tác giả:Nguyễn Thế Giai
  Thông tin nhan đề:Luật hôn nhân và gia đình giải đáp 175 câu hỏi / Nguyễn Thế Giai
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị quốc gia , 2002
  Mô tả vật lý:443tr ; 19cm
  Từ Khóa:Gia đình , Hôn nhân , Luật , Việt nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V/7365; VN-V/7365_6949; VN-V/7366; VN-V/7366_6949
 • Tổng số bản: 4
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa