THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Bàn về dân chủ trong quản lý xã hội

V.I.Lênin

Bàn về dân chủ trong quản lý xã hội

Tác giả: V.I.Lênin
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu quan điểm của Lê nin về vấn đề dân chủ - vấn đề giải phóng con người khỏi các áp bức, bất công, mọi người đều được sống trong một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:R4(QHQT)(V)
  Tác giả:V.I.Lênin
  Thông tin nhan đề:Bàn về dân chủ trong quản lý xã hội / V.I.Lênin
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị quốc gia , 2003
  Mô tả vật lý:382tr ; 19cm
  Từ Khóa:Đại nghị , Dân chủ , Tư sản , Vô sản

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: QHQT-V/1452; QHQT-V/1452_6953; QHQT-V/1453; QHQT-V/1453_6953
 • Tổng số bản: 4
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa