THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Lịch sử tư tưởng Việt Nam tập 1: Tư tưởng Việt Nam từ đầu công nguyên đến cuối thời Lý

Viện Triết Học

Lịch sử tư tưởng Việt Nam tập 1: Tư tưởng Việt Nam từ đầu công nguyên đến cuối thời Lý

Tác giả: Viện Triết Học
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách giúp đọc giả hiểu rõ hơn bối cảnh của xã hội Việt Nam từ đầu công nguyên đến cuối đời Lý trên các bình diện xã hội khác nhau. Về mặt tư tưởng nổi lên sự vaanj động của hai chiều hướng trái ngược nhau nhưng tác động qua lại lẫn nhau. Đó là chiều

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:P3(VN)(V)
  Tác giả:Viện Triết Học
  Thông tin nhan đề:Lịch sử tư tưởng Việt Nam tập 1: Tư tưởng Việt Nam từ đầu công nguyên đến cuối thời Lý / Viện Triết Học
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị quốc gia , 2002
  Mô tả vật lý:363tr ; 20cm
  Từ Khóa:Chính trị , Lịch sử , Tư tưởng , Việt nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V/7319; VN-V/7319_6955; VN-V/7320; VN-V/7320_6955
 • Tổng số bản: 4
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa