THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Quy định mới của pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và các văn bản có liên quan

Quy định mới của pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và các văn bản có liên quan

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Nội dung cuốn sách bao gồm các văn bản pháp luật( Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc Hội, Nghị định, Quyết định của chính phủvv..) có tính cơ bản nhất về tổ chức Nhà nước Việt Nam từ Trung ương đến địa phương và một số quy định khác có liên quan đến tổ

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:S(VN)(V) QU000D
  Thông tin nhan đề:Quy định mới của pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và các văn bản có liên quan
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị quốc gia , 2002
  Mô tả vật lý:476tr ; 20cm
  Từ Khóa:Luật Việt Nam , Tổ chức bộ máy nhà nước , Văn bản pháp luật

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.07349; VN-V.12743; VN-V.7350; VN-V/7350_6956
 • Tổng số bản: 4
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa