THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Người Hoa trong xã hội Việt Nam ( thời Pháp thuộc và dưới chế độ Sài Gòn)

Trần Khánh

Người Hoa trong xã hội Việt Nam ( thời Pháp thuộc và dưới chế độ Sài Gòn)

Tác giả: Trần Khánh
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Phần một: Khái quát lịch sử hình thành và tiến triển cộng đồng người Hoa ở Việt Nam.<br>Chương 1: Thuật ngữ và khái niệm người Hoa.<br>Chương 2: Nguyên nhân di cư và các dạng di trú của người Trung Hoa trong lịch sử.<br>Chương 3: Các giai đoạn hình thành

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:R4(VN)(V)
  Tác giả:Trần Khánh
  Thông tin nhan đề:Người Hoa trong xã hội Việt Nam ( thời Pháp thuộc và dưới chế độ Sài Gòn) / Trần Khánh
  Xuất bản, phát hành:H. : Khoa học xã hội , 2002
  Mô tả vật lý:359tr ; 19cm
  Từ Khóa:Người hoa , Trung quốc , Việt nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V/7328; VN-V/7328_6957; VN-V/7329; VN-V/7329_6957
 • Tổng số bản: 4
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa