THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Những mẫu văn bản mới và thông dụng nhất

Trần Quang Dung

Những mẫu văn bản mới và thông dụng nhất

Tác giả: Trần Quang Dung
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Mẫu văn bản dùng cho cơ quan HCSN.<br>Mẫu văn bản dùng cho tố tụng<br>Mẫu văn bản về giao dịch dân sự, lao động<br>Mẫu văn bản về giao dịch nhà đất<br>Mẫu văn bản về hợp đồng kinh tế<br>Mẫu văn bản dùng cho doanh nghiệp<br>

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:S(VN)(V)
  Tác giả:Trần Quang Dung
  Thông tin nhan đề:Những mẫu văn bản mới và thông dụng nhất / Trần Quang Dung
  Xuất bản, phát hành:H. : Thống kê , 2002
  Mô tả vật lý:574tr ; 19cm
  Từ Khóa:Dân sự , Doanh nghiệp , Hợp đồng kinh tế , Lao động , Luật , Nhà đất , Tố tụng , Văn bản

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V/7663; VN-V/7663_6962
 • Tổng số bản: 2
 • Tổng số bản rỗi: 2
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa