THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Luật kinh doanh quốc tế

Nguyễn Đăng Dung

Luật kinh doanh quốc tế

Tác giả: Nguyễn Đăng Dung
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách như là một cẩm nang pháp luật về kinh doanh quốc tế, vận dụng vào quản trị doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có quan hệ kinh tế với nước ngoài. Chúng ta sẽ được tiếp cận một phương pháp nghiên cứu mới về pháp luật kinh doanh, thương mại qua nhữ

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:S(LQT)(V)
  Tác giả:Nguyễn Đăng Dung
  Thông tin nhan đề:Luật kinh doanh quốc tế / Nguyễn Đăng Dung
  Xuất bản, phát hành:Đồng Nai / 2000
  Mô tả vật lý:705tr ; 22cm
  Từ Khóa:Kinh doanh , Luật

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LQT-V/289; LQT-V/289_6964; LQT-V/290; LQT-V/290_6964
 • Tổng số bản: 4
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa