THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Những biệt thự đặc biệt

Tào Anh

Những biệt thự đặc biệt

Tác giả: Tào Anh
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
1. Giải quyết vấn đề Cao Cương , Nhiêu Thấu Thạch.<br>2. Mao Trạch Đông chống lại chống làm liều.<br>3. Phát động đại nhảy vọt toàn diện.<br>4. từ Hội nghị thần tiên đến Hội nghị phê đấu.<br>5. Đêm trước Đại cách mạng văn hoá.<br>6.Sự kiện

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:P3(TQ)(V)
  Tác giả:Tào Anh
  Thông tin nhan đề:Những biệt thự đặc biệt / Tào Anh
  Xuất bản, phát hành:H. : Công an nhân dân , 2002
  Mô tả vật lý:609tr ; 20cm
  Từ Khóa:Lâm bưu , Mao trạch đông , Trung quốc

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: TQ-V/969; TQ-V/969_6965; TQ-V/970; TQ-V/970_6965
 • Tổng số bản: 4
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa