THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Một số định hướng đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010

Nguyễn Xuân Dũng

Một số định hướng đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010

Tác giả: Nguyễn Xuân Dũng
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thế giới về chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu.<br?Chương 2: Đánh giá tình hình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá từ năm 1986 đến nay ở Việt Nam.<br>Chương 3;Quan điểm và một số giải pháp chủ

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:Q9(VN)(V)
  Tác giả:Nguyễn Xuân Dũng
  Thông tin nhan đề:Một số định hướng đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 / Nguyễn Xuân Dũng
  Xuất bản, phát hành:H. : Khoa học xã hội , 2002
  Mô tả vật lý:270tr ; 20cm
  Từ Khóa:Công nghiệp hoá , Hiện đại hoá , Kinh tế , Việt nam , Xuất khẩu

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V/7546; VN-V/7546_6968; VN-V/7547; VN-V/7547_6968
 • Tổng số bản: 4
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa