THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Trong ánh sáng tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh

Lê Xuân Vũ

Trong ánh sáng tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh

Tác giả: Lê Xuân Vũ
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Tập sách ghi lại nhiều bài viết phong phú của Lê Xuân Vũ trên 40 nă qua tập hợp lại dưới cái tên Trong ánh sáng tư tưởng Văn hoá Hồ Chí Minh. Tập sách tất yếu có một số hạn chế lịch sử nhất định, nhưng nhìn chung về cơ bản nó gợi nhớ nhiều sự kiện và bư

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:A37(HCM)(V)
  Tác giả:Lê Xuân Vũ
  Thông tin nhan đề:Trong ánh sáng tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh / Lê Xuân Vũ
  Xuất bản, phát hành:H. : Văn học , 2003
  Mô tả vật lý:641tr ; 20cm
  Từ Khóa:Hồ chí minh , Tư tưởng , Văn hoá

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: HCM-V/1091; HCM-V/1091_6975; HCM-V/1092; HCM-V/1092_6975
 • Tổng số bản: 4
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa