THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Kinh tế đối ngoại trong bối cảnh toàn cầu hoá

Lê Thanh Bình

Kinh tế đối ngoại trong bối cảnh toàn cầu hoá

Tác giả: Lê Thanh Bình
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Nội dung cuốn sách tập trung trình bày các vấn đề : đầu tư nước ngoài; tự do hoá thương mại và phát triển ngoại thương mở rộng hợp tác và chuyển giao công nghệ và các hoạt động phát triển ngành du lịch. Ngoài ra cuốn sách còn đăng tải 11 phụ lục quan trọn

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:Q5(KTQT)(V) K000T
  Tác giả:Lê Thanh Bình
  Thông tin nhan đề:Kinh tế đối ngoại trong bối cảnh toàn cầu hoá / Lê Thanh Bình
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị quốc gia , 2002
  Mô tả vật lý:295tr ; 19cm
  Từ Khóa:Công nghệ , Đầu tư , Du lịch , Khoa học , Kinh tế , Ngoại thương , Thương mại , Toàn cầu hoá

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: KTQT-V/1380; KTQT-V/1380_6976; KTQT-V/1381; KTQT-V/1381_6976; KTQT-V/1382; KTQT-V/1382_6976; KTQT-V/1383; KTQT-V/1383_6976; KTQT-V/1384; KTQT-V/1384_6976
 • Tổng số bản: 10
 • Tổng số bản rỗi: 9
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa