THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Chính trị thế giới sau 1945

Peter Calvocoressi

Chính trị thế giới sau 1945

Tác giả: Peter Calvocoressi
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:R4(QHQT)(V) CH000T
  Tác giả:Peter Calvocoressi
  Thông tin nhan đề:Chính trị thế giới sau 1945 / Peter Calvocoressi
  Xuất bản, phát hành:H. : Lao động , 2007
  Mô tả vật lý:778 tr
  Từ Khóa:Chính trị , Chính trị thế giới , Quan hệ quốc tế

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB:
 • Tổng số bản:
 • Tổng số bản rỗi:
 • Tổng số đang đặt chỗ:

Từ khóa