THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong thời kỳ đổi mới

Vương Hải Nam

Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong thời kỳ đổi mới

Tác giả: Vương Hải Nam
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:vie
  Chỉ Số Phân Loại:LV(CH)(V) QU000H
  Tác giả:Vương Hải Nam
  Thông tin nhan đề:Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong thời kỳ đổi mới / Vương Hải Nam
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2008
  Mô tả vật lý:72 tr ; 30 cm
  Từ Khóa:Đổi mới , Luận văn , Quan hệ Việt Lào , Việt - Lào

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LV-CH.0187
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa