Ngọn lửa chiến tranh

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Thế giới

Năm Xuất Bản: 2021

Tóm tắt nội dung

Nội dung cuốn sách đề cập đến diễn biến cuộc chiến tranh lạnh ở đất nước Trung Quốc

Mã ngôn ngữ:vie
Tác giả:
Thông tin nhan đề:Ngọn lửa chiến tranh
Xuất bản, phát hành:3.-H. : Thế giới , 2021
Mô tả vật lý:278 tr. / 24 cm
Từ Khóa:Chiến tranh lạnh

Tổng số bản: 2

Tổng số bản rỗi: 2

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: DAV12021000061-2

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa