THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Nguyễn Trãi

Hoài Việt

Nguyễn Trãi

Tác giả: Hoài Việt
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Nội dung cuốn sách kể về Nguyễn Trãi người anh hùng dân tộc

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:P3(VN)(V)
  Tác giả:Hoài Việt
  Thông tin nhan đề:Nguyễn Trãi / Hoài Việt
  Xuất bản, phát hành:H. : Hà Nội , 2003
  Mô tả vật lý:203tr ; 19cm
  Từ Khóa:Danh nhân , Nguyễn trãi , Việt nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V/7548; VN-V/7548_6969; VN-V/7549; VN-V/7549_6969
 • Tổng số bản: 4
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa