THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam

Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị Việt Nam

Hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam

Tác giả: Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị Việt Nam
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Nội dung cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu vai trò và hoạt động đối ngoại nhân dân từ năm 1945 đên nay; những hoạt động hữu nghị và phòng trào hoà bình trên thế giới và ở Việt Nam; về hoạt động viện trợ phi chính phủ trong công cuộc giảm nghèo và phát tri

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:R4(VN)(V)
  Tác giả:Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị Việt Nam
  Thông tin nhan đề:Hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam / Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị Việt Nam
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị quốc gia , 2003
  Mô tả vật lý:141tr ; 19cm
  Từ Khóa:Đối ngoại , Việt nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V/09890_6970; VN-V/7668; VN-V/7668_6970; VN-V/7669; VN-V/7669_6970; VN-V/7670; VN-V/7670_6970; VN-V/7671; VN-V/7671_6970; VN-V/7672; VN-V/7672_6970
 • Tổng số bản: 11
 • Tổng số bản rỗi: 11
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa