THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ XXI

Trần Xuân Kiên

Các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ XXI

Tác giả: Trần Xuân Kiên
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
- Đẩy mạnh hoạt động thực tiễn, phát triển lý luận xây dựng CNXH ở Việt Nam.<br>- Phát triển kinh tế trang trại trong tiến trình CNH HDH đất nước.<br>- Khích lệ khát vọng đầu tư của cộng đồng Việt Nam.<br>- Chiến lược khôi phục và phát triển các làng nghề

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:Q9(VN)(V)
  Tác giả:Trần Xuân Kiên
  Thông tin nhan đề:Các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ XXI / Trần Xuân Kiên
  Xuất bản, phát hành:H. : 2003 , Thanh niên
  Mô tả vật lý:146tr ; 19cm
  Từ Khóa:Đầu tư , Doanh nghiệp , Kích cầu , Kinh tế , Phụ nữ , Trang trại , Tri thức , Trí tuệ , Việt nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V/7598; VN-V/7598_6971; VN-V/7599; VN-V/7599_6971
 • Tổng số bản: 4
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa