THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Trần Du Lịch

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Tác giả: Trần Du Lịch
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Đối tượng và nội dung nghiên cứu pháp luật về kinh tế.<br>2. Pháp luật về kinh doanh ở Việt Nam.<br>3. Pháp luật về đất đai.<br>4. pháp luật về lao động.<br>5. Pháp luật về tài chính tín dụng ngân hàng.<br>6. Pháp luật về quyền sở hữu công nghiệ

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:S(VN)(V)
  Tác giả:Trần Du Lịch
  Thông tin nhan đề:Hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. / Trần Du Lịch
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị quốc gia , 2002
  Mô tả vật lý:343tr ; 19cm
  Từ Khóa:Công nghiệp hoá , Đất đai , Hiện đại hoá , Kinh doanh , Kinh tế , Lao động , Luật , Ngân hàng , Quyền sở hữu , Tài chính , Tín dụng , Việt nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V/7600; VN-V/7600_6972; VN-V/7601; VN-V/7601_6972
 • Tổng số bản: 4
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa